Ana Sayfa'ya Dönüş... Ölmeden önce seyredilmesi gereken 100 şey listesinde bir dizi. Bu kadar eğlenmemiştim diyeceksiniz... Ölmeden önce seyredilmesi gereken 100 şey listesinde bir dizi. Böylesine derin bir aşk görmemişsinizdir.. Tadına doyamayacağınız bir aksiyon... Çiçeği buradan alacaksınız...
 
çok kıymetli bir elementimizdir.
Kendini savunma ve hayatta kalma içgüdüsü çerçevesinde doğar.
Zamanla bu içgüdü gelişmeye başlar ve vurma, kırma, kavga, nizah şeklinde artan bir grafik ile devam eder..
Aynı zamanda neslin devamı için olan istek ve arzular ve de bu ateş gurubunun isteği doğrultusunda vücutta oluşan hormonlar da ateş gurubu içinde yer alır. ( Ateşli delikanlı, Ateşli kadın vs..)
Kontrolden çıkarsa fark gözetmeksizin her şeye karşı duyulan bir öfke şeklini alır..
Neticede bu öfke sonucu akıl almaz işler işlersin..
Ateş sürekli yanmaz bir süre sonunda Su bu öfkeden kendini koruma adına ateşini söndürür..
Suyun tabiatı ile nedamet başlar ki bu bir tür pişmanlığa ne yaptım, ne ettim ben e dönüşür..
Terbiye edilmesi durumunda Ateş aşk'a dönüşür..
İnsanlara hürmet başlar, onlara sevgi duyma duygusu oluşur.
Başlarda çoğulu sevme sonraları tekil hedef arar ve aşık olacak bir kişi aramaya başlarsın.
Bulursun, yanarsın, perişan olursun...
Aşkın sonu mahviyettir ve mahviyetten yeni bir aşk doğar ki bu ilâhi'dir..
İlâhi olan aşkın sonu yok oluşa götürür ki bu cismin değil vahşi duyguların yok oluşudur..
Yok oluşun sonunda hakiki aşk denilen gerçek aşk doğar ki (devamı sizi yorar burada keselim)... (yok edicisi --> Su)

Terbiye deyince;
Bunların oluşması için "Eşeddül bela" fermanı çerçevesinde.., Ruha çok zararlı olan anasır-ı zıddiyetin (Yaradılış maksadına zıt, hedefe ulaşma yolunda kolaylık olarak verilen ancak yanlış kullanım sonucu zorluğa dönüşen) değişmesi gerekir ve bu da "Çile" ile olur.
Her insanda anasır-ı zıddiyet 'in rengi farklıdır.
Yani her insanın "hava + su + ateş + toprak" olarak terkip edilmiş 4 elementinin anlamlarını aldıkları hayvani tabiatlarından 79 tabiatın 40 tanesinin terbiye edilmesi demektir ki; (%50+) bu noktaya kadar olay anasır-ı zıddiyettir.
79 dan maksat farklı dinlerde ve din olmayan öğretilerde de geçen 79 farklı hayvana ait tabiatın, olaylara karşı davranış şekillerinin insanda cem olmuş, bir araya gelmiş olmasıdır.
Bu 79 hayvana ait olan ve her birisi de insana yakışmayan hayvanlık olarak nitelenen özelliliklerinden arınma ve bu özelliklerden gelen gücü kaybetmeden insana yakışır haliyle faydalanıp, kullanmaya başlanması...
Neticede ahlak-ı zelile de denilen bu 79 hayvana ait 79 kötü ahlâkın, ahlâk-ı hamide de denilen övülmüş ahlâk'a dönüşmesi noktasıdır ki; bunun ekseriyetini yani (79 tanenin 40 tanesini) düzeltebilenin "mutmaine galası" 'na gireceğini..
(yani yani Allah tarafından korunan kale manasınadır).. Bazı dinlerde aydınlanma, bazı öğretilerde Nirvana vs...
ve devamında 41-75 arasının herkeste farklı ve 40 taneyi kullanış şeklinden alacağı not ile ilgili olarak 42-43-44... olarak nasibi çerçevesinde ulaşabileceği sayının zamanla alınacağını, ancak 75 e gelinince terbiye olunamayan 4 hayvanın simgelediği (yılan=kin ve nefrete bürünmüş içinde dolanan şehvet, kirpi=hile, kertenkele=fırsatçılık ve ejderha=fark gözetmeksizin yakıp yıkmak) ahlâkın, o hayvanların duman ile uyuşturulması gibi uyuşturularak zararlarından korunulması vs. vs. vs.
(((ee 32 ciltlik ansiklopedide anlatılacak ve daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış konu iki satırda bu kadar anlatılır ancak)))
gelelim 5nci elemente. Evet 5. element Lütuf'tur.
+ lütuf (5.elementtir).
Kaynağı Rahim sıfatıdır ve Rahim sıfatı cennete ait bir sıfattır (karşılıksız vermek).
Dünyada bulunmaz.
Dünyada; ya Allah tarafından direk olarak verilirse adı lütuf, ya da Evliya eliyle teşvik maksatlı gelirse adı himmet 'tir.
( şimdi bu 79 hayvanın neler olduğunu, hangi yöntemlerle terbiye edileceğini vs burada anlatamam.
Ancak merak edenler farklı kaynaklardan, dilerden ve öğretilerden araştırabilirler.