Ana Sayfa'ya Dönüş... Ölmeden önce seyredilmesi gereken 100 şey listesinde bir dizi. Bu kadar eğlenmemiştim diyeceksiniz... Ölmeden önce seyredilmesi gereken 100 şey listesinde bir dizi. Böylesine derin bir aşk görmemişsinizdir.. Tadına doyamayacağınız bir aksiyon... Çiçeği buradan alacaksınız...
 
İnsanın doğumundan itibaren Hava'sı az ise ezik bir karaktere sahip olur..
Aynı zamanda malının ve sahip olduklarının kıymetini bilmez..
Hava enâniyet de dediğimiz, kibir ve benlik sahibi olmayı ifade eder..
Ancak vahşi tabiatı ile içgüdüsel yaşama ayak uydurmak için yapısına koyulmuş olan bu Hava kontrol altına alınamazsa insanda bir benlik gelmeye, insan kendini dağlardan yüksek görmeye ve İlâh'lık taslamaya kadar gider iş..
Doğal olarak bu kibir neticesinde sadece insanlar değil dağlar taşlar sana düşman olur..
Terbiye edildiğinde ise Hava Hakikat'e dönüşür ve eşyayı değil ondaki nefes alan (yani Yaradan'ın el izleri) sıfatı görmeye başlar insan..
Eşyanın, insan, hayvan ve nebatatın ve her şeyin mecazından kurtulmaya başlar, o mecazdaki asıl vurgulanan şeyi görmeye başlar..
Bir anlamda her şey ona bir ayna olur ki bu da baktığını değil, o baktığındaki gerçeği ve baktığının yaradılış gayesini dolayısıyla da baktığındaki asıl unsuru görmesini sağlar..
"Havan batsın" deyişi vardır. Bu deyiş işte o ilkel ve vahşi Hava'nın hakikate dönüşmesi noktasında iyi dilekten ibarettir. (yok edicisi --> Toprak)

Terbiye deyince;
Bunların oluşması için "Eşeddül bela" fermanı çerçevesinde.., Ruha çok zararlı olan anasır-ı zıddiyetin (Yaradılış maksadına zıt, hedefe ulaşma yolunda kolaylık olarak verilen ancak yanlış kullanım sonucu zorluğa dönüşen) değişmesi gerekir ve bu da "Çile" ile olur.
Her insanda anasır-ı zıddiyet 'in rengi farklıdır.
Yani her insanın "hava + su + ateş + toprak" olarak terkip edilmiş 4 elementinin anlamlarını aldıkları hayvani tabiatlarından 79 tabiatın 40 tanesinin terbiye edilmesi demektir ki; (%50+) bu noktaya kadar olay anasır-ı zıddiyettir.
79 dan maksat farklı dinlerde ve din olmayan öğretilerde de geçen 79 farklı hayvana ait tabiatın, olaylara karşı davranış şekillerinin insanda cem olmuş, bir araya gelmiş olmasıdır.
Bu 79 hayvana ait olan ve her birisi de insana yakışmayan hayvanlık olarak nitelenen özelliliklerinden arınma ve bu özelliklerden gelen gücü kaybetmeden insana yakışır haliyle faydalanıp, kullanmaya başlanması...
Neticede ahlak-ı zelile de denilen bu 79 hayvana ait 79 kötü ahlâkın, ahlâk-ı hamide de denilen övülmüş ahlâk'a dönüşmesi noktasıdır ki; bunun ekseriyetini yani (79 tanenin 40 tanesini) düzeltebilenin "mutmaine galası" 'na gireceğini..
(yani yani Allah tarafından korunan kale manasınadır).. Bazı dinlerde aydınlanma, bazı öğretilerde Nirvana vs...
ve devamında 41-75 arasının herkeste farklı ve 40 taneyi kullanış şeklinden alacağı not ile ilgili olarak 42-43-44... olarak nasibi çerçevesinde ulaşabileceği sayının zamanla alınacağını, ancak 75 e gelinince terbiye olunamayan 4 hayvanın simgelediği (yılan=kin ve nefrete bürünmüş içinde dolanan şehvet, kirpi=hile, kertenkele=fırsatçılık ve ejderha=fark gözetmeksizin yakıp yıkmak) ahlâkın, o hayvanların duman ile uyuşturulması gibi uyuşturularak zararlarından korunulması vs. vs. vs.
(((ee 32 ciltlik ansiklopedide anlatılacak ve daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış konu iki satırda bu kadar anlatılır ancak)))
gelelim 5nci elemente. Evet 5. element Lütuf'tur.
+ lütuf (5.elementtir).
Kaynağı Rahim sıfatıdır ve Rahim sıfatı cennete ait bir sıfattır (karşılıksız vermek).
Dünyada bulunmaz.
Dünyada; ya Allah tarafından direk olarak verilirse adı lütuf, ya da Evliya eliyle teşvik maksatlı gelirse adı himmet 'tir.
( şimdi bu 79 hayvanın neler olduğunu, hangi yöntemlerle terbiye edileceğini vs burada anlatamam.
Ancak merak edenler farklı kaynaklardan, dilerden ve öğretilerden araştırabilirler.